ඇමෙරිකාවේ සම්බාධක තීරණයට ඉරානයෙන් විරෝධය

ඇමෙරිකාවේ සම්බාධක තීරණයට ඉරානයෙන් විරෝධය

ඇමෙරිකාව ඉරානයට සම්බාධක පැනවීමට ගත් තීරණයට ඉරානය දැඩි විරෝධය පළ කර තිබේ. ඉරානයට නැවතත් සම්බාධක පනවන බව ඇමෙරිකා රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පේ ප්‍රකාශ කර ඇති අතර එම ප්‍රකාශය විවේචනයට ලක් කරමින් ඉරාන විදේශ ඇමතිවරයා, ඇමෙරිකා ප්‍රතිපත්ති අසාර්ථක ඒවා බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

මේ අතර ඇමෙරිකාවේ තීරණය යුරෝපා සංගමයේද විවේචනයට ලක්ව ඇත. සිරියාවේ මිනීමරු අසාද් රෙජීමයට සහය දක්වමින් සිරියාව මරණයේ භූමියක් බවට පත් කිරීමට ඉරානය වගකිව යුතු බවද මයික් පොම්පියෝ පවසා ඇත.

මාතෘකා