නිකොලස් මදුරෝ නැවතත් වෙනිසියුලාවේ ජනපති පදවියට

 ඡායාරූපය:

නිකොලස් මදුරෝ නැවතත් වෙනිසියුලාවේ ජනපති පදවියට

වෙනිසියුලා ජනපති නිකොලස් මදුරෝ තවත් වසර හයක කාලයක් සඳහා ජනපති ලෙස පත් වෙයි. පසුගිය දා පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් 67.6.%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් විය. ඔහුගේ ප්‍රබලතම ප්‍රතිවාදයා වූ හෙන් රි ෆැල්කන් ලබා ගත් ඡන්ද ප්‍රතිශතය 21.2%ක් පමණි.

මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අප්‍රසාදය පළ කරන විපක්ෂ කණ්ඩායම්, නැවත මැතිවරණය පවත්වන ලෙස ඉල්ලා සිටිති. මෙවර මැතිවරණයේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය අඩු අගයක් ගෙන ඇත.

ඉදිරි වසර දෙක තුළ කිසිඳු මැතිවරණයක් නොපවත්වන නමුත් සිය ප්‍රතිවාදී දේශපාලඥයන් වෙතට ගොස් රටේ සාමය ගැන ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බව ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය අමතමින් මදුරෝ පවසා තිබේ.

 

මාතෘකා