හිටපු බිහාර් මහ ඇමතිට වසර 14ක සිර දඬුවමක්

 ඡායාරූපය:

හිටපු බිහාර් මහ ඇමතිට වසර 14ක සිර දඬුවමක්

දූෂණ චෝදනාවලට වැරදිකරු යයි නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ අධිකරණයකින් තීන්දු කෙරුණ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ හිටපු මහ ඇමති ලාලූ ප්‍රසාද් යාදව්ට වසර දහ හතරක සිර දඬුවම් නියම වී ඇත.
යාදෙව් වරදකරු කරන ලද්දේ 'ෆොඩර් වංචා' (Fodder Scam) යනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ වූ දූෂණ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ භූමිකාව හේතුවෙනි.
ගවයන්ගෙන් යැපෙන බිහාරයේ දුප්පත් ගොවීන්ට අවශ්‍ය පිදුරු ඇතුළු සත්වාහාර සැපයීම සඳහා වෙන් කරන ලද රුපියල් කෝටි ගණනක්, 1990 දශකයේදි වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලාලූ ප්‍රසාද් යාදව් ඇතුළු කණ්ඩායමකට චෝදනා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.
හිටපු මහ ඇමතිවරයාව වංචා චෝදනාවලට වරදකරු කෙරුණ හතරවැනි අවස්ථාව මෙයයි.
එහෙත් එවැනි වැරදි සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව නියම කරන ලද දඬුවම මෙවර පැනවුණ වසර 14ක සිර දඬුවම බව ඉන්දියානු වාර්තා පවසයි.
ගව ආහාර සැපයුමේදී සිදු කරන ලද තවත් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් පැවරූ නඩුවකට වරදකරු කරනු ලැබ සිටින ලාලූ ප්‍රසාද් යාදව් පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ පටන් දැනටමත් සිරභාරයේ පසුෙව්.

මාතෘකා