ඇෆ්ගන් රජය සටන් විරාමය දීර්ඝ කරයි

 ඡායාරූපය:

ඇෆ්ගන් රජය සටන් විරාමය දීර්ඝ කරයි

රාමසාන් උත්සව සමය හේතුවෙන් ඇෆ්ගනිස්තාන රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ තාවකාලික සටන් විරාමය ලබන බදාදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන බව ඇෆ්ගන් රජය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

පසුගිය සිකුරාදා සිට දින තුනක සටන් විරාමයක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට තලේබාන් සංවිධානය සහ ඇෆ්ගන් රජය කටයුතු කර තිබිණ. මෙම දීර්ඝ කිරීම ගැන මේ වන තෙක් තලෙයිබාන් සංවිධානය ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත. ඇෆ්ගන් රජයේ හමුදා නිලධාරින් සහ තලෙයිබාන් සටන්කාමීන් අතර මෙවර උත්සව සමය වෙනුවෙන් සුභපැතුම් හුවමාරු වීමද විශේෂ සිදුවීමකි.

මාතෘකා