සරණාගතයන්ට ඉතාලියට ඇතුළු වීම තහනම්

 ඡායාරූපය:

සරණාගතයන්ට ඉතාලියට ඇතුළු වීම තහනම්

සරණාගතයින් 629ක් රැගෙන අප්‍රිකාවේ සිට පැමිණි 'ඩොක්ටර්ස් විතවුට් බෝඩර්ස්' සංවිධානයට අයත් නැවකට ඉතාලියට ඇතුළු වීමට අවසර දීමට ඉතාලියේ නව රජයේ බලධාරීන් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. මෙම සරණාගත පිරිසට දරුවන් 123ක් සහ ගැබිණි කාන්තාවන් 7 දෙනෙකු අයත්ය.

ඉතාලියේ අභ්‍යන්තර කටයුතු ඇමති මැටියෝ සැල්විනි පවසා ඇත්තේ, පුද්ගල ජාවාරමට තමන් විරුද්ධ බවත් ඒ හේතුවෙන් මෙම පුද්ගලයන්ට ඉතාලියට ඇතුළුවීමට අවසර දිය නොහැකි බවත්ය.

ඉතාලියට නාවික සැතපුම් 35ක් සහ මෝල්ටාවට නාවික සැතපුම් 27ක් දුර මුහුදේ අනතුරට ලක්ව තිබූ බෝට්ටුවක සිටි මෙම පිරිස තමන් විසින් බේරාගෙන මෙලෙස රැගෙන පැමිණි බව 'ඩොක්ටර්ස් විතවුට් බෝර්ඩර්ස්' සංවිධානය පවසයි.

මාතෘකා