ජී 7 සමුළුව අවසන්

 ඡායාරූපය:

ජී 7 සමුළුව අවසන්

ලෝකයේ බලවත් ආර්ථිකයක් හිමි රටවල් 7 අතර පැවැත්වූ ජී 7 සමුළුව අවසන් වී ඇත. මෙම ජී 7 සමුළුවේදී ඇමරිකා ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් කැනඩාවේ ඇතැම් ප්‍රතිපත්ති දැඩි විවේචනයට ලක් කර ඇත.

විශේෂයෙන්ම ඇමෙරිකාව සහ කැනඩාව අතර සිදු වන ඇලුමිනියම් ගනුදෙනුවලදී කැනඩාව ඔවුන්ගේම ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවලට යටත්ව තනිව ක්‍රියා කරන බවට ඇමෙරිකා ජනපතිවරයා චෝදනා නඟා ඇත.

මේ අතර ලෝකයේ දුප්පත් රටවල ගැහැණු දරුවන්ට සහ කාන්තා අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් තමන් ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 2.9 ක ආධාර ලබා දෙන බවට කැනඩාව පවසා තිබේ. ඒ සඳහා ආධාර සපයන බවට සෙසු රටවල්ද එකග වී ඇත.

රුසියාව කාර්මීකරණය වූ රටක් ලෙස නැවත ජී 7 සමුළු සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම, එම සමුළුවට වත්කමක් වන බවද ඇමෙරිකා ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත.

මාතෘකා