ජපාන දඩයම්කරුවෝ  ගැබිණි තල්මසුන් 122 ක් මරා දමති

 ඡායාරූපය:

ජපාන දඩයම්කරුවෝ  ගැබිණි තල්මසුන් 122 ක් මරා දමති

ජපාන දඩයම්කරුවන් විසින් ගැබිණි තල්මසුන් 122 ක් අල්ලා මරා දමනු ලැබ තිබේ.

දඩයම්කරුවන් විසින් අල්ලා ගනු ලැබ ඇති මුළු තල්මසුන් සංඛ්‍යාව 333ක් බව තල්මසුන් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික කොමිසම වෙත යොමු කළ වාර්තාවක දැක්වේ.

ඉහත කී කණ්ඩායම 2017 වසරේ නොවැම්බර් මස ජපානයෙන් පිටව ගොස් දකුණුදිග සාගරය වෙත යාත්‍රා කර ඇති අතර 2018 මාර්තු මස ආපසු පැමිණ තිබේ.

ජපානය විසින් තල්මසුන් දඩයම හඳුන්වනු ලබන්නේ විද්‍යාත්මක වැඩසටහන් ලෙසය. නමුත් ජපානය තුළ සිදු කෙරෙන තල්මසුන් දඩයම දැඩි ලෙස හෙළා දැකීමට ලක්ව ඇති අතර එම "මාරක පර්යේෂණය" සීමා කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය 2014 වසරේදී කටයුතු කළේය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් සීමා පනවනු ලැබීමෙන් පසු නව පර්යේෂණ සැලැස්මක් නිකුත් කරමින් ජපානය කියා සිටියේ සතුන් අල්ලා ගැනීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම ඇන්ටාක්ටික් කලාපයේ පරිසර පද්ධතිය වටහා ගැනීමට "විද්‍යාත්මක වශයෙන් අතිශය වැදගත්වන" බවය.

මාතෘකා