පිලිපීන ජනපතිට එරෙහිව අන්තර්ජාල මෙහෙයුමක්

 ඡායාරූපය:

පිලිපීන ජනපතිට එරෙහිව අන්තර්ජාල මෙහෙයුමක්

පිලිපීන ජනාධිපති රොඩ්‍රිගෝ ඩුටේට් විසින් කාන්තාවන් අරඹයා සිදු කර ඇති ප්‍රකාශයක් මූලික කරගෙන 'බබායි අකෝ' (#BabaeAko) නමින් අන්තර්ජාලය මූලික කරගත් විරෝධතාවක් ආරම්භ කර ඇත. 'බබායි අකෝ' යන්නෙහි තේරුම 'මම කාන්තාවක්' යන්නයි.

පිලිපීනයේ සංචාරක කටයුතු ප්‍රධානී තනතුරේ සිටින බර්නදෙත් රොමුලෝ-පුයෙත්ව ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයකට නම්මා ගත යුතු බවද, අමතර බිරිඳක් යනු වාහනයක අමතර ටයරයක් මෙන් බවත් පවසමින් ඔහු සිදු කළ ප්‍රකාශයට මේ වන විට කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරීන්ගේ දැඩි කෝපයට හේතු වී ඇත. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය කාන්තාවට එරෙහිව සංස්කෘතික ප්‍රචණ්ඩත්වය පෙන්නුම් කිරීමක් බව ඔවුන්ගේ අදහසයි.

මාතෘකා