කැලිෆෝනියා ලැව්ගිනි තවත් දරුණු වේ

 ඡායාරූපය:

කැලිෆෝනියා ලැව්ගිනි තවත් දරුණු වේ

එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැලිෆෝනියා ප්‍රදේශයේ පැතිර යන ලැව්ගිනි හේතුවෙන් ගොඩනැඟිලි 5,000ක් පමණ අවදානමකට ලක්ව තිබේ. මේ හේතුවෙන් වාසස්ථාන හැරදමා ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යාමට ප්‍රදේශවාසීන් කටයුතු කර ඇත.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ අධික වේගයෙන් පැතිර ගිය මෙම ලැව්ගිනි මේ වනවිට එම ප්‍රදේශයේ අක්කර 80, 000 කට අධික භූමි ප්‍රමාණයක් පුරා පැතිර තිබේ.

මෙම ලැව්ගිනි හේතුවෙන් ගිනි නිවන භටයන් දෙදෙනෙකු ළමුන් දෙදෙනෙකු සහ වයෝවෘද්ධ කාන්තාවක් මරණයට පත්ව ඇත. ප්‍රදේශවාසීන් 38, 000කට අධික ප්‍රමාණයකට ප්‍රදේශය හැර දා යන ලෙස මේ වනවිට දැනුම් දී තිබේ.

මාතෘකා