නවසීලන්ත හා ඕස්ට්‍රේලියා ජාතික ධජ සම්බන්ධයෙන් මතභේදයක්

 ඡායාරූපය:

නවසීලන්ත හා ඕස්ට්‍රේලියා ජාතික ධජ සම්බන්ධයෙන් මතභේදයක්

නවසීලන්ත සහ ඕස්ට්‍රේලියා ජාතික ධජ සමාන ස්වරූපයක් ගැනීම හේතුවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් දෙරට අතර මතභේදයක් හටගෙන ඇත.

නවසීලන්තයේ වැඩබලන අග්‍රාමාත්‍ය වින්ස්ටන් පීටර්ස් මහතා මෙහිදී චෝදනා එල්ල කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවටය. ඕස්ට්‍රේලියාව තමන්ට අනන්‍ය ධජයක් වහා නිර්මාණය කර ගත යුතු බව ඔහු කියා සිටියි.

එයට හේතුව ලෙස ඔහු දක්වන්නේ නවසීලන්ත ජාතික ධජය සතුව ඕස්ට්‍රේලියා ජාතික ධජයට වඩා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබීමය. නවසීලන්ත ධජය 1902 වසරේදී සම්මත වූ අතර ඕස්ට්‍රේලියා ධජය පිළිගෙන ඇත්තේ 1954 වසරේදීයි.

මාතෘකා