හිටපු ෆාක් ගරිල්ලන් සෙනෙට් සභාවට

 ඡායාරූපය:

හිටපු ෆාක් ගරිල්ලන් සෙනෙට් සභාවට

කොලොම්බියාවේ මාක්ස්වාදී ගරිල්ලා සංවිධානයක් වූ 'විප්ලවවාදී සන්නද්ධ හමුදාව' හෙවත් 'ෆාක්' සංවිධානයේ සමාජිකයන් දස දෙනෙකු කොලොම්බියාවේ දේශපාලනයට අවතීර්ණවීම පිළිබඳව මත රැසක් පළව තිබේ. පාර්ලිමේන්තු ආරම්භක සැසියේ දි ඔවුන් උණුසුම්ව පිළිගැනිමට ජනාධිපති ජුවාන් මැනුවෙල් සැන්ටෝස් කටයුතු කෙරීය.

2016 සිට ක්‍රියාත්මක සාම ගිවිසුමත් සමඟ ෆාක් ගරිල්ලන්ට මැතිවරණ කටයුතු වලට සක්‍රීයව දායක වීමට අවස්ථාව හිමි විය. සෙනෙට් මණ්ඩලය තුල ඔවුන්ට ආසන පහක් හිමිව තිබේ.

2015 වර්ෂයේදී ෆාක් සංවිධානයේ නායක 'ලන්ඩනෝ' හදිසි හෘදයාභාධයකට ලක් වූ අතර ඉන් අනතුරුව ක්‍රමයෙන් සාම මාවතට එළඹීමටත්, 2017 ජුනි 27 වන දින සම්පූර්ණයෙන් නිරායුධකරණය වීමටත් ඔවුහු කටයුතු කළහ.

මාතෘකා