යුරෝපා කොමිසමේ ඉල්ලීම ඇමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

 ඡායාරූපය:

යුරෝපා කොමිසමේ ඉල්ලීම ඇමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ඉරානයේ සමාගම් සමඟ කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස යුරෝපා කොමිසම සිදු කළ ඉල්ලීමක් ඇමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. ඉරානය ත්‍රස්තවාදී සංවිධානවලට උපකාර කරන බවට චෝදනා කරමින් පසුගියදා ඇමෙරිකාව ඉරානයට නව සම්බාධක පැනවීමට පියවර ගත්තේය.

ඇමෙරිකාව පැනවූ නව සම්බාධක හේතුවෙන් ඩොලර් බිලියන ගණනක වෙළෙඳ කටයුතුවලට බාධා එල්ලවී ඇති බව යුරෝපා සංගමය පවසයි.

මාතෘකා