ඉන්දුනිසියාවේ අඟුන් ගිනි කන්ද යළි සක්‍රීය වේ

 ඡායාරූපය:

ඉන්දුනිසියාවේ අඟුන් ගිනි කන්ද යළි සක්‍රීය වේ

ඉන්දුනිසියාවේ අඟුන් ගිනි කන්ද යළි සක්‍රීය වී තිබේ. ගිනි කන්දේ දුම් අඩි 6500 ක් ඉහලට නිකුත් වන බව ඉන්දුනීසියානු බලධාරිහු පවසති. සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන ප‍්‍රදේශයක මෙම ගින් කන්ද පිහිටා තිබේ.

අඟුන් ගිනිකන්ද ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ජීවත්වූ විශාල පිරිසක් ඉවත් කිරිමට බලධාරින් පියවර ගෙන තිබේ. 1963 වසරේ දි මෙම ගිනි කන්ද සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 1100 දෙනෙක් මිය ගිය අතර දේපළ විශාල ගණනකට හානි සිදු විය.

මාතෘකා