සිරියානු හමුදා මෙහෙයුම් හමුවේ ජනතාව නිවාස හැර පළා යති

 ඡායාරූපය:

සිරියානු හමුදා මෙහෙයුම් හමුවේ ජනතාව නිවාස හැර පළා යති

මෙයින් සති දෙකකට පෙරාතුව සිරියාවේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයේ කැරලිකාර පාලනය පවතින ප්‍රදේශවල හමුදා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව 270,000 කට ආසන්න පිරිසක් සිය නිවාස අත්හැර පලාගොස් ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

ඩෙරා (Deraa) සහ කුනේයිත්‍රා (Quneitra) පළාත්වලින් පලායන බොහෝ දෙනා ඊශ්‍රායලයේ පාලනය පවතින ගෝලාන් කඳුකරය ප්‍රදේශයට සහ ජෝර්දාන දේශසීමාව කරා ළඟාවෙමින් සිටිති.

එහෙත් අනාථයන් එතරම් විශාල ප්‍රමාණයක් පිළිගන්නා බව ඒ කිසිදු රටක් සඳහන් කර නැති බැවින් බරපතල මානවීය අර්බුදයක් පිළිබඳව බිය පළවෙමින් පවතී. රුසියානු ගුවන් ප්‍රහාරවල ද ආධාර සහිතව ආණ්ඩුවේ හමුදා ඉදිරියට ඇදෙමින් සිටිති.

මාතෘකා