ඉන්දියාව : අඩු කුලයේ සැමියා වෙනුවෙන් සටන් වදින බිරිඳ

 ඡායාරූපය:

ඉන්දියාව : අඩු කුලයේ සැමියා වෙනුවෙන් සටන් වදින බිරිඳ

2016 මාර්තු මාසයේ දී ඉහළ කුලයේ කාන්තාවක් විවාහ කර ගැනීම හේතුවෙන් ඝාතනයට ලක් වූ සැමියෙකු වෙනුවෙන් සටන් වදින කාන්තාවක් පිළිබඳව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වේ.

මහා මාර්ගයක දී දිවා කාලයේ දී සිදුවූ මේ මිලේච්ඡ ඝාතන ප්‍රහාරයෙන් දිවි ගලවා ගැනීමට කෞශල්‍යා සමත් වුව ද ඇයගේ සැමියා වූ ශංකර් මාරාන්තික කැපුම් පහරවල් 34කට ලක්ව මියගිය බව මරණ පරීක්ෂණයේ දී අනාවරණය විය.

මේ වන විට තම සැමියා ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව පවතින නඩුවේ ප්‍රධාන සාක්ෂිකාරිය වන කෞශල්‍යා තම දෙමව්පියන් විසින් කුලී මඝාතකයන් යොදා තම සැමියා කපා කොටා ඝාතනය කල බවට සාක්ෂි දී තිබේ.

මාතෘකා