වසර දෙකකට පසු උතුරු සහ දකුණු කොරියා හමුවක්

 ඡායාරූපය:

වසර දෙකකට පසු උතුරු සහ දකුණු කොරියා හමුවක්

ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා උතුරු කොරියානු කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැනනැගී ඇති ලිහිල් තත්ත්වය හමුවේ වසර දෙකකට පසු ප්‍රථම වතාවට උතුරු සහ දකුණු කොරියා බලධාරීන් අතර මුහුණට මුහුණ සාකච්ඡාවක් පසුගිය අඟහරුවාදා (9 වෙනිදා) පැවැත්විණි. දෙරට දේශසීමා අතර හමුදා මුක්ත කලාපය තුළ පිහිටා ඇති පැන්මුන්ජම් නගරයේදී මෙම හමුව සිදු වී ඇත. 

ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා මලල ක්‍රීඩකයන්, නර්තන ශිල්පීන්, ටයිකොන්ඩෝ ප්‍රදර්ශන කණ්ඩායමක් ඇතුළු කණ්ඩායමක් දකුණු කොරියාව බලා පිටත් කරවන බව උතුරු කොරියාව මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.


'සාමය සඳහා අවශ්‍ය වන වාතාවරණය සැකසීම සහ කොරියානු අර්ධද්වීපය තුළ යුදමය පීඩනය අවම කිරීම සඳහා උතුරු සහ දකුණු කොරියාව ඒකාබද්ධ උත්සාහයක් දැරීමට තීරණය කර තිබේ' යනුවෙන් එම හමුවෙන් පසු දෙපාර්ශ්වය නිකුත් කළ ඒකාබද්ධ නිවේදනයේ දැක්වේ.