ඒකපාර්ශ්විකව බ්‍රෙක්සිට් අහෝසි කළ හැකියිි

 ඡායාරූපය:

ඒකපාර්ශ්විකව බ්‍රෙක්සිට් අහෝසි කළ හැකියිි

බ්‍රිතාන්‍ය රජය විසින් ගන්නා ඒකපාර්ශ්වික තීරණයක් හරහා බ්‍රෙක්සිට් සැලසුම අවලංගු කළ හැකි බව යුරෝපා සංගමයේ නීති උපදේශකයෙක් පවසයි. බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති තේරේසා මේ විසින් බ්‍රෙක්සිට් සම්බන්ධ ඡන්දයක් පාර්ලිමේන්තුවට මේ සතියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

එම ඡන්දයේදී දැවැන්ත බෙදීමක් ඇතිවන බවට මේ වනවිටද ඉඟි පළ වෙමින් පවතී. යුරෝපා සංගමය සමඟ පැවති සම්බන්ධය නැවැත්වීමට එරෙහිව පළමු යෝජනාව ගෙන එන ලද්දේ ස්කොට්ලන්ත දේශපාලකයකු විසිනි.

යුරෝපා සංගමයේ 'ලිස්බන් ගිවිසුමේ' 50 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව බ්‍රෙක්සිට් ක්‍රියාදායෙ නැවැත්වීමට බ්‍රිතාන්‍යය හැකියාව තිබෙන බව නීති උපදේශක කැම්පොස් සැන්ෂෙස්-බෝර්ඩෝනා පැවසුවද, ඒ සඳහා යුරෝපා සංගමයේ ඉතිරි සාමාජික රටවල් 27 කැමැත්ත දැක්විය යුතු බව බ්‍රිතාන්‍ය රජය තර්ක කරයි.

මීට පෙර බ්‍රෙක්සිට් සම්බන්ධයෙන් පැවති ඡන්ද විමසීමේදී පරාජයට පත් වීම නිසා හිටපු බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන්ට සිය ධුරය අත්හැරීමට සිදු විය. එමෙන්ම වර්තමාන අගමැතිනියටද මේ ඡන්දය හේතුවෙන් ධුරය අත්හැරීමට සිදු විය හැකි බවද ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දී ඇත.

මාතෘකා