ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලවලට එරෙහි ජනතා උද්ඝෝෂණ

 ඡායාරූපය:

ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලවලට එරෙහි ජනතා උද්ඝෝෂණ

පසුගිය සතියේ පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් සලෝමේ සුරාබිෂ්විලි සියයට 59ක ඡන්ද ප්‍රතිඵල ලබාගනිමින් ජයග්‍රහණය කළේය. ඇය එරට තේරී පත්වූ ප්‍රථම ජනාධිපතිනිය ලෙස ඉතිහාසගත වීමට සමත් වූවාය. ඇයට එරෙහිව තරඟවැදුණු ග්‍රිගෝල් වෂාඩ්සේට සියයට 40ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ඇත.

මැතිවරණයේදී සලෝමේ හට ජෝර්ජියාවේ 'ඩ්‍රීම් පාර්ටි' හි සහාය හිමි විය. විපක්ෂ ආධාරකරුවන් ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵලවලට එරෙහිව අධිකරණයට යන බව පවසා ඇත. අන්තර්ජාතික නිරීක්ෂකයන්ට අනුව පාලක පක්ෂය මැතිවරණය සඳහා පරිපාලන සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගෙන තිබේ. ඉක්මනින් මහ මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතු බවද විපක්ෂය බලකර සිටියි.

මාතෘකා