බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිගෙන් අප්‍රිකාවට පවුම් බිලියන හතරක ආධාර

 ඡායාරූපය:

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිගෙන් අප්‍රිකාවට පවුම් බිලියන හතරක ආධාර

අප්‍රිකාව සමඟ සිදුකරන ආයෝජන ඉහල නංවන බව බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ ප්‍රකාශ කළාය. අප්‍රිකාවේ ආර්ථික වර්ධනය වෙනුවෙන් පවුම් බිලියන හතරක් ලබාදීමට සුදානම් බව ද ඇය සඳහන් කර ඇත්තේ, අග්‍රාමාත්‍යවරිය ලෙස ඇයගේ ප්‍රථම දකුණු අප්‍රිකා සංචාරය අතරතුරදීය.

තරුණ ප්‍රජාව සඳහා නව රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම මෙම ආධාර වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ වේ. දිගුකාලීන ආර්ථික අවශ්‍යතා සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පවතින අභියෝග ජයගැනීම සඳහා ද බ්‍රිතාන්‍යයේ සහාය හිමිවන බව තෙරේසා මේ අග්‍රාමාත්‍යවරිය සඳහන් කළාය.

ඇය සිය අප්‍රිකා සංචාරය අතරතුර නයිජිරියා සහ කෙන්යා රටවල ද සංචාරය කිරිමටද නියමිතය. බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසු අනෙකුත් රටවල් සමඟ වෙළෙද සබදතා පවත්වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් යෝජනා රැසක් ඉදිරිපත්වී ඇත. අප්‍රිකාව එහිදි ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනු ඇත.

මාතෘකා