වීදි විරෝධතාවලට සතියයි

 ඡායාරූපය:

වීදි විරෝධතාවලට සතියයි

ජුලි 29 වෙනිදා ධකා නගරයේ වේගයෙන් ධාවනය වූ බස් රථයක ගැටීමෙන් පිරිමි ළමයෙක් සහ ගැහැණු ළමයෙක් මිය යාම නිසා ඇති වූ විරෝධතා රැල්ල සතියක ඇවෑමන් තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

ඉදිරි බස් නැවතුම්පළවල සිටින මගීන් පටවා ගැනීමේ අරමුණින් වෙනත් බස් රථයක් ඉස්සර කිරීමට ගත් උත්සාහයේදී, රියදුරුට බස් රථය පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වීම මෙම අනතුරට හේතුව ලෙස සැලකේ.

මිලියන 1.8ක පමණ ජනතාවක් ජීවිත්වන ඩකා නගරයේ දිනකට හදිසි අනතුරුවලින් මිය යන ගණන 8ක් පමණ වේ.

මාතෘකා