ලොව ධනවත්ම මිනිසා වෙනස්වෙයි

 ඡායාරූපය:

ලොව ධනවත්ම මිනිසා වෙනස්වෙයි

ලොව ධනවත්ම මිනිසා ලෙස බිල් ගේට්ස් සතුව තිබූ වාර්තාව පසුගියදා බිඳ හෙළීමට තවත් ඇමෙරිකානුවෙක් සමත් විය.

ඒ ශුද්ධ වත්කම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 105.1ක් දක්වා වර්ධනය කරගත් 'ජෙෆ් බිසොස්' (Jeff Bezos) නම් ව්‍යාපාරිකයාය. ඔහු සුප්‍රක්‍රට ඇමේසන් ඩොට් කොම් (Amazon.com) ව්‍යාපාරයේ ආරම්භකයා මෙන්ම සභාපතිවරයාද වෙයි.