නැවතුණු තැනින් ඇරඹුම

 ඡායාරූපය:

නැවතුණු තැනින් ඇරඹුම

කළු අකුරු ඔස්සේ අප මාස ගණනක් පුරාවට ලංකාවේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ජනතාවට පවතින ගැටලු, සිදුවන අසාධාරණකම් පිළිබඳව කතාබහට ලක් කෙරුවෙමු. ඉන් සමාජය දැනුවත් කිරීමට අපට හැකි විය. දැන් නිර්මාණය වී ඇත්තේ නව පරිසරයකි. මේ වටපිටාව ලාංෙක්ය විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ට ගෙවී ගිය වසර තුනට වඩා හිතකර වනු ඇතැයි ඔවුහු විශ්වාස කරති. ඊට හේතුව වන්නේ වසර 2015ට පෙර ඔවුන් ලැබූ අත්දැකීම්ය. ආබාධිත පුද්ගලයන්ට විශේෂ ඉඩක් වෙන්වූ බව, ඔවුන් සඳහා බොහෝ කටයුතු කළ බැව් අනාබාධිත ඔබ නොදන්නා වුවත් ඔවුහු දනිති. එය ඔවුනට අමතක නැත. එසේම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබී නැවතී ගිය වැඩපිළිවෙළ යළි ඇරඹෙන තුරු ඔවුහු අවධානයෙන් සිටිති.

ඒ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළහොත්, මේ වන විට ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට මසකට රුපියල් 3000ක මුදලක් ලැබේ. එය මහින්ද චින්තන වැඩපිළිවෙළේ ආබාධ සහිත වූවන් සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ එක් අංශයකි. එය අදටත් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ලැබුණ නමුත් එය ලබන පිරිස ඉතා අවමය. එය ප්‍රමාණාත්මකව වැඩි කළ හැකි නම් ඉතා අගනේය. මන්ද 2012 ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංගණනයට අනුව ශ්‍රී ලාංෙක්ය විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ජනගහනය 1,700,000කට ආසන්න වේ. ඉන් 71%ක් කිසිඳු ආදායමක් නොලබන පිරිස බවද එම වාර්තාවෙන් හෙළි විය. ඉදින් එවන් පිරිසකට ස්වකීය ජීවිතය යම්තාක් දුරකට හෝ පූර්ණ කර ගැනීමට එම මුදල වටිනේය. එසේම මෙකී 71% ජනකොටස සඳහා ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙළක් ඇරඹීමට හැකි නම් සුබසාධනවාදී තත්ත්වයෙන් මිදී ස්වාධීන තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට ඔවුනටද මඟ පාදාදීමක් වනු ඇත.

එමෙන්ම 2005 මහින්ද චින්තන වැඩසටහන තුළ සහ විශේෂයෙන් 2010 මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුළ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත තැනැත්තන් සඳහා ඉඩක් වෙන් විය. එම ඉඩ ලාංෙක්ය විශේෂ හැකියා සහිත පුද්ගලයන්ට වෙනත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන තුළ නොලැබි තත්ත්වයකි. ඒ අනුව ඉහත කී 3000 දීමනාවට අමතරව රැකියා අවස්ථා ලබාදීමේදී 3% අවස්ථාව අනිවාර්ය කිරීම දැක්විය හැකිය. නමුත් මේ වන විට එයද ක්‍රියාත්මක වීම ඉතා අල්පය.

එමෙන්ම මහින්ද චින්තන වැඩපිළිවෙල තුළ වූ සුරැකුම් නිවාස ක්‍රියාවලියද මේ වන විට මන්දගාමීව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. එයද පුළුල් වශයෙන් ආරම්භ කළ යුතු හොඳ ව්‍යාපෘතියක්ය.

විශේෂයෙන් මෙම ප්‍රතිපත්ති තුළ ආබාධ සහිත වූවෝ මුල් තැනක් කොට සැලකීම තුළින් හෙළි වන ප්‍රධාන කාරණය නම් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත තැනැත්තෝද මෙරට වැසියන් ලෙස සැලකීමය. මන්ද බහුතරයක් ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී, ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණයේදී ඔවුන් ආබාධ සහිත වූවෝ අමතක කර දමති. නමුත් අතීතයේ එසේ වූයේ නැත.

රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේදී 2007 වර්ෂයේදී විශේෂ කැබිනට් ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එයින් ප්‍රකාශයටපත් කරන ලද්දේ ගුරු විභාග සඳහා පෙනී සිටින ආබාධ සහිත තැනැත්තන් 3% අවස්ථාව ලබාදිය යුතු මෙන්ම විභාගවලට පෙනී සිටින ආබාධිත තැනැත්තන් සඳහා ලබාගන්නා සුදුසුකම් අනුව රැකියා ලබා දිය යුතු බව එයින් ප්‍රකාශයට පත් විය. නමුත් අද මේවා පුස්සක් වී ඇත.

මොවුනගේ ප්‍රවේශ පහසුකම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් රෙගුලාසි ඉදිරිපත් කරන ලද්දේද 2010 වසරටත් පෙරය. ඒ අනුව යම් යම් ස්ථානයන්හී වුවද අපට ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට හිතකර පහසුකම් දක්නට ලැබේ. ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය අවට ඇතැම් ස්ථානයන්හී මාර්ගයේ දක්නට ලැබෙන කහ පැහැති කොටුද ඉන් එක් ප්‍රවේශ පහසුව තකා තැනුවකි. එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාවලියක්ද වේ. පසුගිය කාලවකවානුව තුළ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සිදු කරන ලද ව්‍යාපෘති මගින් මේවාද නිර්මාණය කරන ලද අතර එය ලංකාවට අලුත් අත්දැකීමක් විය. මෙය සමසත ලංකාව තුළ ඇති කළ යුතු තත්ත්වයකි.

එමෙන්ම තවත් වැදගත් කාරණයක් නම් පළමු වරට විශේෂ හැකියා සහිත තැනැත්තන් උදෙසා ජාතික ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනක්ද ඉදිරිපත් කිරීමය. 2014 වර්ෂයේදි එම රෙගුලාසි ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම ක්‍රියාවලියද දැන් ප්‍රායෝගික කළ යුතුය.

ඒ අනුව නැවතී ගිය සියලු වැඩසටහන්, ක්‍රියාවලීන් නව අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු නව රජය අරඹනු ඇතැයි ලාංකීය විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත තැනැත්තෝ විශ්වාස කරන අතර පෙර මෙන්ම සෑම අවස්ථාවකදීම ඔවුනට ද ඉඩක් වෙන්වනු ඇතැයි ඔවුහු බලා හිඳිති. මන්ද ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් අමතක නොකළ නායකයකු වශයෙන් නව අගමැතිතුමා පිළිබඳව නව බලාපොරොත්තුවක් ඔවුන් තුළ ඇත. එතුමාට සුබපතන ඔවුහු ඉදිරි වැඩසටහන් සාර්ථක වේවා යැයිද ප්‍රාර්ථනා කරති.

[සත්‍යා නිර්මාණි]

මාතෘකා