තැපැල් ඡන්ද නීති සංශෝධනයට අවධානය - මැකොස

 ඡායාරූපය:

තැපැල් ඡන්ද නීති සංශෝධනයට අවධානය - මැකොස

තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින නීති සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කළ බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නීති අධ්‍යක්ෂ නිමල් පුංචිහේවා මහතා පැවසීය.

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නිරත වෘත්තිකයන්ට තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමේ යෝජනාවක්ද ඊට ඇතුළත් අතර මේ යටතේ පෞද්ගලික අංශවල සෞඛ්‍ය සේවකයන්, ජනමාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නිරත පුද්ගලයන් රැසකට තැපැල් ඡන්ද හිමිකම ලැබෙන බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

එවැනි ක්ෂේත්‍රවල නිතර පුද්ගලයන්ට සතියකට පෙර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව උදා කරමින් පූර්ව ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමද නව සංශෝධන අතරට අයත් තවත් යෝජනාවකි. ඊට අමතරව විශේෂ ඡන්ද පොළ හිමිකම ලබාදීමද තවත් යෝජනාවක් බවත් ‍මීට අදාළ නීති සංශෝධන ඉදිරියේදී ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත යොමුකිරීමට නියමිත බවත් ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නීති අධ්‍යක්ෂකවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[සුමන උදයන්ත]

News Order: 
18
මාතෘකා