ලංගම විෂමාචාර චෝදනා විමර්ශනයට කමිටුවක්

 ඡායාරූපය:

ලංගම විෂමාචාර චෝදනා විමර්ශනයට කමිටුවක්

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය හා ඒ යටතේ ඇති බස් ඩිපෝවල පසුගිය කාලය තුළ වාර්තා වූ විවිධ විෂමාචාරයන් මෙන්ම එම මණ්ඩලයේ හා ඒ යටතේ ඇති ඩිපෝවල කටයුතු පිළිබඳව මහජනතාවගෙන් එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධව පුළුල් විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා විශේෂ විමර්ශන කමිටුවක් පත් කර ඇත.

ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් අදාළ කමිටුව පත් කරන ලෙසත් එසේ පත් කරන ලද කමිටුව විසින් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සම්බන්ධව එල්ල වී ඇති චෝදනා හා පැමිණිලි විමර්ශනය කර සති 02ක් තුළ තමන්ට වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගාමිණි සෙ‍ෙනවිරත්න මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබේ. ඒ අනුව මෙම කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (සැලසුම්) තිලකරත්න බණ්ඩා මහතාද, සෙසු සාමාජිකයින් වශයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් නයෝමි ජයවර්ධන, නීති නිලධාරිනී ප්‍රියන්ති ගුණසේකර හා අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි වී. කේ. එච්. කෝලිත යන මහත්ම මහත්මීන්ද පත් කිරීමට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පියවර ගෙන ඇත. මෙම කමිටුව විසින් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය හා ඒ යටතේ ඇති ඩිපෝවල කටයුතු සම්බන්ධයෙන් එල්ල වී ඇති චෝදනා මෙන්ම මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය කර සති 02ක් තුළ අදාළ වාර්තාව ලබා දිය යුතු බව ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ඊයේ (23) නිවේදනය කළේය.

News Order: 
17
මාතෘකා