විදෙස් සිසුන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට රජයෙන් වැඩපිළිවෙළක්

විදෙස් සිසුන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට රජයෙන් වැඩපිළිවෙළක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශ හා නේවාසික නොවන ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙරේදා (22) අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස් වූ අවස්ථාවේදී අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයන්හි මූලික උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා වාර්ෂිකව බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂිත මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 4.5ක ප්‍රතිශතයක් විදේශ සිසුන් බඳවා ගැනීමට නීතිමය ප්‍රතිපාදන පවතී. නමුත් විදේශීය සිසුන් සුළු සංඛ්‍යාවක් පමණක් වාර්ෂිකව මෙරට විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය සඳහා ලියාපදිංචි වන බව පෙනී ගොස් තිබේ. මේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර දැනුම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් විදේශීය සිසුන්ට වෙන් කර ඇති ප්‍රතිශත සීමාව තුළ ගාස්තු අය කර විදේශ සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා ප්‍රවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, විදේශ රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දරුවන් විදේශීය මුදලින් පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීමේ පදනම මත බඳවා ගැනීමටත්, ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව ලොව පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලවල ශාඛා මෙරට ආරම්භ කිරීමටත් අවශ්‍ය පියවර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

News Order: 
20
මාතෘකා