ශානිගෙන් CIDයට පැය 6ක ප්‍රකාශයක්

 ඡායාරූපය:

ශානිගෙන් CIDයට පැය 6ක ප්‍රකාශයක්

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පැය 6කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශයක් ලබා දීමෙන් අනතුරුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා ඉන් පිටව ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් තමාව පැහැරගැනීමට ලක්වූ බව පැවසූ කාලසීමාවේ ක්‍රියාත්මක වූ වැදගත් දුරකථන සබඳතා ජාලයකට ශානි අබේසේකර මහතාද සම්බන්ධ වී ඇති බවට කළ නිරීක්ෂණයකට අනුව ඔහු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවනු ලැබීය.

News Order: 
13
මාතෘකා