මගේ ඇමතුම විකෘති කරලා - අල්ලස් කොමිසමේ හිටපු සභාපති දිල්රුක්ෂි ඩයස්

මගේ ඇමතුම විකෘති කරලා - අල්ලස් කොමිසමේ හිටපු සභාපති දිල්රුක්ෂි ඩයස්

සොලිසිටර් ජනරාල්

දිල්රුක්‍ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ

ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතා සමඟ කළ බව කියන ආන්දෝලනාත්මක දුරකථන සංවාදය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවකයකු වශයෙන් තමාට මහජනතාවට කරුණු පැහැදිලි කළ නොහැකි බවත් එම දුරකථන සංවාදය සම්පූර්ණයෙන් විකෘති කර ඇති බවත් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සොලිසිටර් ජනරාල් දිල්රුක්‍ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සඳහන් කළාය.

සත්‍යය දැනගැනීම සඳහා තමා ඔහු සමඟ පැවැත්වූ සම්පුර්ණ දුරකථන සංවාදය මහජනයාට නිදහස් කරන ලෙස ඇය නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටී.

එම ෆේස්බුක් සටහනේ මෙසේද දැක්වේ. “රාජ්‍ය සේවකයකු වශයෙන් මෙම දුරකථන සංවාදය පිළිබඳව මහජනතාවට පැහැදිලි කිරීමක් කළ නොහැකි බවත් ඔබ හා සිදු කරන මෙම දුරකථන සංවාදය මට දුන්නේ රජයේ මොන ඇමතිතුමාද? හා කුමන හේතූවක් නිසාද? යන්න ජනතාවට කියන්න” මෙම ප්‍රශ්න දෙකට පිළිතුරු දෙන්නැයි ඇවන්ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව එම ෆේස්බුක් සටහනේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

[ෆර්හාන් නිසාම්දින්]

 

මාතෘකා