නාවික හමුදාවේ 'නීල හරිත සංග්‍රාමය'ට ජනාධිපති සම්මාන

 ඡායාරූපය:

නාවික හමුදාවේ 'නීල හරිත සංග්‍රාමය'ට ජනාධිපති සම්මාන

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන 2019 ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උලෙළේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 'නීල හරිත සංග්‍රාමය' සම්මානයට පාත්‍ර විය.

නීල හරිත සංග්‍රාමය යටතේ පරිසරය සුරැකීම සඳහා නාවික හමුදාව ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති අගය කරනු පිණිස මෙම සම්මානය ලබාදී තිබේ.

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උලෙළේදී ත්‍රිකුණාමලය, නාවික හා සාගරික විද්‍යා පීඨය පරිසර හිතකාමී රාජ්‍ය ආයතන ඛාණ්ඩය යටතේ සම්මානයට පාත්‍ර වූ අතර නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් නැඟෙනහිර නාවික විධානය බාර ආඥාපති, රියර් අද්මිරාල් මෙරිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කුසලතා සම්මාන ලබා ගත්තේය.

[ශ්‍යාමලී නිශාන්ති]

News Order: 
19
මාතෘකා