ජනාධිපතිවරණයේදී මාධ්‍යවේදීන්ට රාජකාරිය නිදහසේ කරගෙන යෑමට ඉඩ දිය යුතුයි

ජනාධිපතිවරණයේදී මාධ්‍යවේදීන්ට රාජකාරිය නිදහසේ කරගෙන යෑමට ඉඩ දිය යුතුයි

ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ වාර්තා කිරීමේදී ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් හට විවිධ හිරිහැර සිදුවන බවත් මෙම තත්ත්වය ස්වාධීන වාර්තාකරණයක් සඳහා බාධාවක් බවත් ඊයේ (7) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය කියා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ට මෙවර ජනාධිපතිවරණය වාර්තා කිරීමේදී, විවිධ දේශපාලන පක්ෂ සංවිධායකයන් හා අනුගාමිකයන්ගෙන් සිදුවන හිරිහැර හා ගැහට පිළිබඳව ‘ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ එකමුතුව’ විසින් පවත්වන ලද මාධ්‍ය හමුවකදී සිදුකළ හෙළිදරව්වකදී අනාවරණය වී ඇත්තේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ ඇතැම් වාර්තාකරුවන්ගෙන් ඔවුන් සේවය කරන මාධ්‍ය ආයතනය විමසමින්, සිය ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක රැස්වීම් වාර්තා කිරීම අවහිර කරන බවයි.

මාධ්‍යවේදීන් මැතිවරණ වාර්තාකරණය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීයමය වගකීමක් දරන අතර ඒ පිළිබඳ ආචාර ධර්මවලින් බැඳී සිටිමින් මාධ්‍ය ආයතන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය උපමාන පිළිපැදීමට වගවිය යුතු බව නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය එම නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ.

එබැවින් මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ඉදිරිපත් වන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් හා අපක්ෂපාතී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත් මාධ්‍යවේදීන්ට මෙන්ම මාධ්‍ය ආයතනවලටද අනිසි බලපෑම් කිරීමෙන් වළකින ලෙසත් සියලු බලධාරීන්ගෙන් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය ඉල්ලා සිටින බව ඔවුන් නිවේදනය කරයි.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

 

News Order: 
16
මාතෘකා