මිරිස්කුඩු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ මන්ත්‍රීන්ට විරුද්ධව කථානායකට ඉල්ලීමක්

 ඡායාරූපය:

මිරිස්කුඩු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ මන්ත්‍රීන්ට විරුද්ධව කථානායකට ඉල්ලීමක්

පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගිය දිනක ඇති වූ මිරිස්කුඩු ප්‍රහාරය ඇතුළු සිදුවීම් මාලාව සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් වූ අයට දඬුවම් ලබාදිය යුතු බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු ඊයේද (7) පාර්ලිමේන්තුවේදී කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

මේ සම්බන්ධ වාර්තා දැනටමත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර තිබෙන බවත් ඒ සඳහා පියවර ගෙන තිබෙන බවත් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා එහිදී සඳහන් කළේය. එසේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසින්ද කිසියම් පියවරක් ගත යුතු බවයි. එහිදී නැඟී සිටි සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේ සිදුවීමට සම්බන්ධ 54 දෙනා සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගත යුතු බවය. මෙය නීති උල්ලංඝනයක් බවද සභානායකවරයා සඳහන් කළේය.

News Order: 
12
මාතෘකා