මැතිවරණ සමයේ මාධ්‍ය අවභාවිතය වළක්වන පියවර

 ඡායාරූපය:

මැතිවරණ සමයේ මාධ්‍ය අවභාවිතය වළක්වන පියවර

ජනාධිපතිවරණ සමයේ විද්‍යුත් මාධ්‍යයන් ජනමාධ්‍ය ආචාරධර්ම සහ මාධ්‍ය උපමාන පිළිබඳව දැනට ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිනොපදින තත්ත්වයක් ඇති හෙයින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් නව පියවරක් ගන්නා බව විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී. ආර්. එස්. පී. ජයතිලක මහතා පැවසීය.

නොවැම්බර් 07 වැනිදා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ මාධ්‍යවේදියෝ සංවිධානයේ නියෝජිතයන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. පසුගිය දිනවල විද්‍යුත් මාධ්‍යවල ගුවන් කාලය ඇතැම් අපේක්ෂකයන්ට වාසි සහගතවද ඇතැම් අපේක්ෂකයන්ට අවාසි සහගතවද භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ සමීක්ෂණ වාර්තාවක්ද මෙහිදී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත බාර දෙන ලදී. මේ සාකච්ඡවේදී අනාවරණය වූයේ මාධ්‍ය අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් තීන්දු ගැනීමේ බලය ඇත්තේ ජනමාධ්‍ය ලේකම්වරයාට බවය. වැඩසටහන් හෝ නාලිකා අත්හිටුවීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ ඒ අනුවය. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා, විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ ජනමාධ්‍ය ලේකම්වරයා, මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට ලබාදුන් උපමාන හා උපදෙස් ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බව ඒ මහතා පැවසීය. පවතින තත්ත්වය අනුව මේ ආයතන තුන ඒකාබද්ධව මාධ්‍ය අවභාවිතය වැළැක්වීමේ කඩිනම් තීන්දු ගැනීමට සූදානම් වන බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[තිඹිරියාගම බණ්ඩාර]

News Order: 
9
මාතෘකා