තැපැල් ඡන්දය සාමකාමීයි

 ඡායාරූපය:

තැපැල් ඡන්දය සාමකාමීයි

2019 ජනාධිපතිවරණයට අදාළව පසුගිය දින කිහිපයේ පැවති තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සාමකාමීව සිදු වූ බව ඊයේ (7) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැෆ්රල් සංවිධානය කියා සිටියි.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඉල්ලුම්පත් 717,918ක් යොමු කර තිබුණද නිසි පරිදි අයදුම්පත් යොමු නොකිරීම හේතුවෙන් අයැදුම්පත් 58,601ක් ප්‍රතික්ෂේප වූ අතර 659,306 ක ප්‍රමාණයක් තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීය. මෙසේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතු ලෙස ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ නොසැලකිලිමත් බව, තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් නිවැරදිව සම්පූර්ණ නොකිරීම හා නොසැලකිලිමත් බව හේතුවී ඇති බව පැෆ්රල් සංවිධානය සඳහන් කරයි.

මධ්‍යස්ථාන 7,920කදී තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සිදු කෙරිණි. ඡන්දදායකයින් ප්‍රවාහනය කිරීම, අපේක්ෂකයින්ගේ රුව සහිත කුඩා පත්‍රිකා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය අවට විසුරුවා හැරීම, අනන්‍යතා ලේඛනවලට අයත් නොවන රාජකාරී හැඳුනුම්පත් රැගෙන ඡන්දය භාවිත කිරීම, සලකුණු කරන ලද ඡන්ද පත්‍රිකාවක් මුහුණුපොත හරහා සමාජගත කිරීම වැනි සිදුවීම් කිහිපයක් හැරුණු කොට බරපතළ ගණයේ සිදුවීම් තැපැල් ඡන්ද දිනවලදී වාර්තා නොවූ බව පැෆ්රල් සංවිධානය කියා සිටියේය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

News Order: 
6
මාතෘකා