ගම සංවර්ධනය කිරීමේ බලය ග්‍රාමීය ප්‍රජා කමිටුවට

 ඡායාරූපය:

ගම සංවර්ධනය කිරීමේ බලය ග්‍රාමීය ප්‍රජා කමිටුවට

- රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ජේ. සෙනෙවිරත්න

ගමේ සංවර්ධනයට ප්‍රමුඛතාව ලබා දිය යුතු සංවර්ධන යෝජනා ග්‍රාමීය ප්‍රජා කමිටුවක් මඟින් තීරණය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම නව වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක කරගැනීමට සියලුම ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයන්ගේ සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය අත්‍යවශ්‍ය බවත් ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ජේ. සෙනෙවිරත්න ඊයේ (24) පැල්මඩුල්ලේදී පැවසීය.

මෙම වැඩසටහන සඳහා දිවයිනේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 14,022කට රුපියල් මිලියන 28,048ක මුදලක් වෙන් කරන බවත් ගමත් නගරයත් එක හා සමානව සංවර්ධනය කිරීම තුළින් විෂමතාව අවම කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රාදේශීය දේශපානලඥයන්, ලියාපදිංචි සංවිධානවල ප්‍රජාමූල නායකයන්, ගමේ විදුහල්පති වැනි පිළිගත් නායකයන් සේම, ගමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වන ග්‍රාම නිලධාරී, සමෘද්ධි නිලධාරී, සංවර්ධන නිලදාරී වැනි අය සිටිය යුතු බවත් ඔවුන් සියලු දෙනා සාකච්ඡා කර ගන්නා තීරණ මත එය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

News Order: 
1
මාතෘකා