ඉරානයේදී...

 ඡායාරූපය:

ඉරානයේදී...

ඉරානයේ ටෙහෙරාන් නුවරදී එරට වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් හමු වූ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා.

මාතෘකා