මත්කුඩු වැරදිවලට මරණ දඬුවම!

 ඡායාරූපය:

මත්කුඩු වැරදිවලට මරණ දඬුවම!

ජනපති තීරණයට කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟ වෙයි

මත්කුඩු ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් මරණ දඬුවම නියම වී ඇති වැරදිකරුවන්ට මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ගෙන ඇති තීරණයට කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ (10) එකඟතාව පළ කර ඇත.

‘සියලුම ඇමතිවරුන් ඒකමතිකව හා දැඩි උද්‍යෝගයකින් යුතුව ජනාධිපතිතුමාගේ අදහසට එකඟතාව පළ කළ බව’ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා ‘රැස’ ට පැවසීය.

මත්කුඩු වැරදිවලට මරණ දඬුවම් නියමවූවන් මත්කුඩු ජාවාරම පිටුපස සිටින බැවින් ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් මරණ දඬුවම යළි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට දැඩි බලපෑමක් තමන්ට එල්ල වී ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී ප්‍රකාශ කර ඇත.

මත්කුඩු ජාවාරම්වලට අධිකරණයේදී වැරදිකරුවන් වී මරණ දඬුවම නියමව බන්ධනාගාර ගතව සිටින මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවන් 19 දෙනෙකු පිළිබඳ තොරතුරු තමාට ලැබී තිබෙන පවසා ඇති ජනාධිපතිවරයා,

ඒ පිළිබඳ සම්පුර්ණ වාර්තාවක් තමාට ලබා දෙන්නැයි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ අධිකරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මියට දැනුම් දී තිබේ.

මත්කුඩු ජාවාරම මේ වන විට සමාජයට දැවැන්ත ගැටලුවක් බවට පත්ව අති නිසාත්, කුඩා දරුවන් මත් උවදුරෙන් ගලවා ගැනීම වගකීමක් වන නිසාත් තමාට මේ තීන්දුව ගත යුතුවම තිබෙන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.

[දර්ශන හපුකොටුව]

මාතෘකා