ඉන්ධන මිල ගැන අමාත්‍යංශ දෙකකින් කැබිනට් ප්‍රතිකා දෙකක්

 ඡායාරූපය:

ඉන්ධන මිල ගැන අමාත්‍යංශ දෙකකින් කැබිනට් ප්‍රතිකා දෙකක්

ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් අද (10) පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන ඇම්ති අර්ජුන රණතුංග සහ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමති මංගල සමරවීර මහත්වරුන් විසින් කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට නියමිත බව අමාත්‍යංශ දෙකෙහි ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම සහ ඉහළ නැංවූ මිල ගණන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන කරුණු ඇතුළත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක එම්. අලි හසන් මහතා 'රැස'ට පැවසීය.

ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන අමාත්‍යංශ ප්‍රකාශකයකුගෙන් 'රැස' කළ විමසීමකදී එහි ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රටේ පවතින වර්තමාන තත්ත්වය සහ මිල නියාමනය සම්බන්ධයෙන් වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන බවයි.

මාතෘකා