මාස හතරක් සඳහා වන අතුරු සම්මත ගිණුම අද පාර්ලිමේන්තුවට

 ඡායාරූපය:

මාස හතරක් සඳහා වන අතුරු සම්මත ගිණුම අද පාර්ලිමේන්තුවට

රජයේ ඉදිරි මාස හතරක වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා වන අතුරු සම්මත ගිණුම අද (21) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මංගල සමරවීර මහතා ඊයේ (20) දිනයේ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කළ 2019 වසරේ මුල් මාස හතරේ රාජ්‍ය වියදම් සඳහා වන අතුරු සම්මත ගිණුමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

රටේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය හා ඒ කෙරෙහි වන අභියෝග පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් සකස් කළ අතුරු සම්මත ගිණුමක් අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති බවත්, අදාළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බලධාරීන් ඇතුළු සියලු පාර්ශ්ව සමග මේ වන විට සාකච්ඡා කර, තීරණ ගෙන අවසන් බවත් මුදල් අමාත්‍යංශ වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

2019 වසරේ පළමු මාස 04 සඳහා රජයේ වියදම් වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 1765ක් වෙන් කර ඇති අතර ඉන් සියයට 55ක් වන රුපියල් බිලියන 970ක් ණය සේවාකරණය වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇත.

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

 

මාතෘකා