ඉරක් නොමැති කුරුවිට පදික මාරුව

 ඡායාරූපය:

ඉරක් නොමැති කුරුවිට පදික මාරුව

රත්නපුර කහ ඉරක් හෝ සුදු ඉරක් නොමැති කුරුවිට නගරයේ ‍මහජන පොළ හා පොලීසිය ඉදිරිපිට පදික මාරුව විශාල අනතුරක් සිදුවිය හැකි ස්ථානයක් ලෙස මාධ්‍ය මගින්ද මෙහි ජනතාවද කිහිප වරත් පෙන්වා දි ඇතත් මේ දක්වා එයට පිළියමක් යොදා නොතිබීම විශාල ගැටලුවක් බව මෙසහි ජනතාව පවසා සිටී.

සෙනසුරාද දිනයන්ට මෙහි සතිපොළ පැවැත්වීම නිසා ගම්මාන 20ක පමන ජනතාවක් අවශ්‍ය බඩු ලබාගැනීමට පැමිනෙන්නේද මෙම පොළටය මේ අසල රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක්ද ඇති බැවින්ද දෛනිකව විශාල ජනතවක් මෙම පදික මාරුව හරහා ගමන් කරයි.  මෙම මාර්ගයේ ගමන් කරන වාහනවල රියදුරන්ද මාර්ගය හරහා ගමන් ගන්නා පදිකයින්ට පරුෂ වචනයෙන් පවා බැනමින් යන අවස්ථා නිතර සිදුවන්නේ මෙම ස්ථානයේ පදික මාරුවක් ඇති බව බොහෝ රියදුරන් නොදන්නා බැවිනි. මීට පෙර මෙම පදික මාරුවේ කහ ඉරක් සටහන් කර තිබුනද මේ වන විට එය සම්පූර්නයෙන් මැකී ගොස් ඇත.මෙහි පැමිනෙන ජනතාව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් හා දැනට වැඩ ආරම්භ කර ඇති ප්‍රාදේශීය සභාවේ නව සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අනතුරක් වීමට මත්තෙන් මෙම පදික මාරුව යථා තත්වයට පත්කර දෙන ලෙසයි.

[සුනිල් පියතිලක ]

 

මාතෘකා