අසර්බයිජායේදී මියගිය සිසුවියන්ගේ සිරුරු ගෙන්වා ගැනීම රජයේ වියදමින්

අසර්බයිජායේදී මියගිය සිසුවියන්ගේ සිරුරු ගෙන්වා ගැනීම රජයේ වියදමින්

අසර්බයිජායේදී මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකික සිසුවියන් තිදෙනාගේ මෘත දේහ ලංකාවට ගෙන්වාගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා රජය රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

අසර්බයිජාන් බාකු නුවර පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා හදාරමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික තරුණියන් තිදෙනෙකු තමා නතරව සිටි මහල් නිවාසයේ ඇති වූ ගින්නක දුම ආග්‍රාණය වී මිය ගොස් තිබුණි. ඔවුන් තිදෙනාගේ මෘත දේහ ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා රජය එම මුදල ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව මියගිය දරුවන්ගේ දෙමාපියන් හමු වූ අවස්ථාවේදී විදේශ සබඳතා අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

News Order: 
6
මාතෘකා