2020 සිට පුරන් කුඹුරුවල වෙනත් වගාවන් කිරීමට අවසර

2020 සිට පුරන් කුඹුරුවල වෙනත් වගාවන් කිරීමට අවසර

ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට වසර කිහිපයක් පුරා මහජනතාවගෙන් ලැබුණු ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ජලය ලබා ගැනීමේ අපහසුතාව මත නිශ්චිතවම වගාකළ හැකි මට්ටමේ නොපවතින පුරන් කුඹුරුවල වෙනත් වගාවන් කිරීමට 2020 ජනවාරි මස සිට අවසර ලබා දීමට ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බවත් ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය මේ වනවිටත් නිකුත් කර ඇති බවත් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (13) නිවේදනය කළේය.

මෙම චක්‍රලේඛයේ ප්‍රතිපාදන අනුව කන්න 10ක් පමණ වගා කර නොමැති පුරන් කුඹුරුවලට ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ අවසරයකින් තොරව ඕනෑම අතුරු බෝගයක් වගා කිරීමට අවසර ලබා දී තිබේ. මේ අතර ගම්මිරිස්, මඤ්චොක්කා ආදිය වගා කිරීමටත් ජලජ මල්වර්ග, සත්ත්ව පාලනය, මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව, ගව කොටු, හරිතාගාර වැනි දේ ආරම්භ කිරීමටත් මෙමඟින් අවකාශය සැලසේ.

නමුත් කුමන හේතුවක් නිසාවත් මෙම ඉඩම්වලට පස් පිරවීමට අවසර නොමැති සේම රබර් හා පොල් වැනි ස්ථිර බහු වාර්ෂික භෝග වගා කිරීමටද අවසර නොමැති බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

News Order: 
4
මාතෘකා