මෙරට විශාලතම තෙල් පිරිපහදුවේ ඉදිකිරීම් ලබන වසරේ

 ඡායාරූපය:

මෙරට විශාලතම තෙල් පිරිපහදුවේ ඉදිකිරීම් ලබන වසරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම තෙල් පිරිපහදුව ඉදි කිරීමේ කටයුතු ලබන වසරේදී ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය. මුලන දික්වල පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අරඹමින් ඒ සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයට සහභාගී වූ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළ අමාත්‍යවරයා දැනට මෙරට පිරිපහදු කරනුයේ රටේ සමස්ත ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 30ක් පමණ ප්‍රමාණයක් බවත් ඉතිරි පිරිපහදු කරන ලද ඉන්ධන සියල්ලම විදේශ රටවලින් ආනයනය කරනු ලබන බවත් පැවසීය.

මුලන දික්වල පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අරඹමින් ඒ සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයට සහභාගී වූ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ දැනට මෙරට පිරිපහදු කරනුයේ රටේ සමස්ත ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 30ක් පමණ ප්‍රමාණයක් බවත් ඉතිරි පිරිපහදු කරන ලද ඉන්ධන සියල්ලම විදේශ රටවලින් ආනයනය කරනු ලබන බවත්ය. එම නිසා වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් රටින් විදේශවලට ඇදී යන බැවින් සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව හා හම්බන්තොට ඉන්ධන පිරිපහදුවට අමතරව තවත් විශාල මට්ටමේ ඉන්ධන පිරිපහදු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක අවශ්‍යතාවය පවතින බවයි. එම නිසා ලබන වසර වන විට මෙරට විශාලතම ඉන්ධන පිරිපහදුව ඉදි කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමඟ පසුගිය සතියේ පවත්වන ලද සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම තීරණය ගත් බවත් ඒ අනුව ඉදිරියේදී මන්නාරම ස්වාභාවික ගෑස් නිධියේ කැණීම් කටයුතුද කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

News Order: 
2
මාතෘකා