ඇදහැලෙන වර්ෂාවත් සමඟ රාවණා ඇල්ල සක්‍රීය වෙයි

 ඡායාරූපය:

ඇදහැලෙන වර්ෂාවත් සමඟ රාවණා ඇල්ල සක්‍රීය වෙයි

බණ්ඩාරවෙලට ඇද හැලෙන මහ වැසි සමඟ රාවණා ඇල්ල වඩාත් සක්‍රිය වී තිබේ.

රාවණා ඇල්ලේ ජලය හිටි හැටියේ වැඩිවීමේ අවදානමක්ද පවතී. එබැවින් රාවණා ඇල්ල ආශ්‍රිතව දියනෑමෙන් වළකින ලෙසට ආපදා කළමණාකරණ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඊ.එල්. එම් උදයකුමාර මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.

මේ අතර අධික මීදුම් තත්ත්වයක්ද රාවණා ඇල්ල ආශ්‍රිතව හිටි හැටියේ පැතිර යන බැවින් මාර්ගයට ගල් කඩාවැටීමේ අවදානමක් පවතී. ඇල්ල - වැල්ලවාය මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයේදී විමසිලිමත් වන ලෙසට ඇල්ල පොලීසිය රියදුරන්ට අවවාද කරයි.