ඇසේ සුද සැත්කම් රාත්‍රී කාලයේදීත්

ඇසේ සුද සැත්කම් රාත්‍රී කාලයේදීත්

ඇසෙහි සුද ඉවත් කිරීමේ ශල්‍යකර්ම දිවයිනේ රෝහල් 10ක රාත්‍රී කාලයේදීත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අක්ෂි විශේෂඥ වෛද්‍ය මංගලා ගමගේ මහත්මිය පැවසුවාය.

එළඹෙන සැප්තැම්බර් 15 වැනිදා සිට සවස 04න් පසුව කොළඹ අක්ෂි රෝහල, මහනුවර ශික්ෂණ රෝහල, අනුරාධපුර, රත්නපුර, කන්තලේ, ත්‍රිකුණාමලය, කල්මුණේ, උතුර, මඩකලපුව, වවුනියාව සහ නාවලපිටිය යන රෝහල්වල ශල්‍යකර්ම කරන බව අක්ෂි විශේෂඥවරිය සඳහන් කළාය. වසරකට එවැනි ශල්‍යකර්ම ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් කරන බවත් ශල්‍යකර්ම සංඛ්‍යාව 150,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවත් විශේෂඥවරිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා