ජපානයෙන් කෝටි 16ක ත්‍රස්ත මර්දන උපකරණ

 ඡායාරූපය:

ජපානයෙන් කෝටි 16ක ත්‍රස්ත මර්දන උපකරණ

ජපාන රජයෙන් රුපියල් බිලියන 1.6ක් වටිනා ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් මර්දන උපකරණ ලබාදීම සඳහා වන හුවමාරු පත්‍ර අත්සන් තැබීම මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මහත්වරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ඊයේ (12) මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කෙරිණි.

මහජන ආරක්ෂාව සහ ගුවන් මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන නිරීක්ෂණ හා ආවේක්ෂණ උපකරණ ජපාන රජයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙත සහ ගුවන්තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගම වෙත රාජ්‍ය ආරක්ෂක සහ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශ හරහා ලබා දීමට නියමිතය.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා