මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ විශාල ප්ලාස්ටික් තට්ටුවක්

 ඡායාරූපය:

මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ විශාල ප්ලාස්ටික් තට්ටුවක්

මාවුස්සාකැලේ ජලාශය මතුපිට ගොඩගැසී ඇති ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඇතුළු දිරා නොයන ඝන අපද්‍රව්‍ය රැස් කිරීමේ ශ්‍රමදානයක් ඊයේ (10) දවස පුරා පැවැත්විණි.

නල්ලතන්නිය, සීතගඟුලගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ, මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ආරක්ෂක අංශය මඟින් මෙම ශ්‍රමදානය සංවිධානය කර තිබිණි.

නල්ලතන්නිය, මෝහිණී දිය ඇල්ල, මරේ දිය ඇල්ල හා ගාඩ්මෝර් දිය ඇලි මෙන්ම සීතගඟුල ඔයට ජලාශය අවට පදිංචි ජනතාව, සංචාර සඳහා පැමිණෙන්නන් මෙන්ම මස්කෙළිය හා නල්ලතන්නිය ප්‍රදේශවල ඇතැම් සංචාරක නිවාඩු නිකේතන හිමියන් විසින් අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කර ඇති ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඇතුළු දිරා නොයන ඝන අපද්‍රව්‍ය ටොන් ගණනක් මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ, ජලය මතුපිට ගොඩ ගැසී තිබියදී මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා ශ්‍රමදානයෙන් ඉවත් කරනු ලැබීය.

මෙම ශ්‍රමදානය සඳහා නල්ලතන්නිය, සීතගඟුලගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියේ සාමාජිකයන්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාවුස්සාකැලේ ජලාශය බාර ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්, ජලාශය බාර නාවුක හමුදා නිලධාරීන්, මාවුස්සාකැලේ යුද හමුදා අනුඛණ්ඩයේ නිලධාරීන්, නල්ලතන්නිය පොලීසියේ නිලධාරීන්, නල්ලතන්නිය, මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ධීවර සමිතියේ සාමාජිකයන්, නල්ලතන්නිය නිවාඩු නිකේතන හිමියන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ. ශ්‍රමදානයෙන් රැස් කරන ලද කසළ තොගය මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශය වෙත බාරදෙන ලදි.

[ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක]

මාතෘකා