පක්ෂ 7කට මැකොසෙන් අනතුරු හැඟවීම්

 ඡායාරූපය:

පක්ෂ 7කට මැකොසෙන් අනතුරු හැඟවීම්

ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පවතින පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 07කට ඉදිරි මාස 03 තුළ සිය පක්ෂයේ ගැටලු විසඳා ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙස පෙරේදා (09) එම පක්ෂවල නියෝජිතයන් කැඳවා උපදෙස් ලබාදුන් බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඇතැම් පක්ෂවල හිමිකාරිත්වය තීරණය කිරීම සඳහා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමුවීම, පාර්ශ්ව කිහිපයක් පක්ෂයට අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කිරීම, ලේකම්වරුන් කිහිප දෙනෙකු එකම පක්ෂය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වීම ආදි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් එම පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් පවතියි.

සමස්ත ලංකා මහජන කොන්ග්‍රසය, ලිබරල් පක්ෂය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ ඇතුළු පක්ෂ 07ක මෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වය පවතී. ඉදිරි මාස තුන තුළ එම ගැටලු විසඳා ගැනීමට පියවර නොගන්නේ නම් මෙරට පිළිගත් දේශපාලන ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කර තිබේ.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා