ජනාධිපතිවරණය සඳහා සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂණය අද සිට

 ඡායාරූපය:

ජනාධිපතිවරණය සඳහා සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂණය අද සිට

සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂණ වැඩපිළිවෙළ අද (17) සිට ආරම්භ කරන බව පැෆරල් සංවිධානය ප‍වසයි.

පැෆරල් නිරීක්‍ෂණ ඉතිහාසය තුළ ප්‍රථම වතාවට සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්‍ෂණය සඳහා ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙළ මෙය බව පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ භෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කරයි. ඒ සඳහා කණ්ඩායම් දෙකක් යොදවා ඇති අතර ඒ තුළින් වෛරී ප්‍රකාශ, වැරදි තොරතුරු, වැරදි අර්ථකථන ඇතුළත් ජනතාව නොමඟ යවන හෝ ජනතාව නොසන්සුන් කරවන ප්‍රකාශ පිළිබඳව නිරීක්‍ෂණය කර ඒවා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත වාර්තා කරනු ඇත.

එසේ වාර්තා කරන තොරතුරු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අධීක්‍ෂණයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ෆේස්බුක් නියෝජිතායතනයට යොමු කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ. ආසියානු මැතිවරණ නිරික්ෂණ ජාලයේ දිගුකාලීන නිරීක්ෂකයන් ලබන ඉරිදා (20) දිවයිනට පැමිණෙන බවත් රෝහණ භෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසීය.