ජනපතිවරණයේදි පොලිතීන් තහනම්

 ඡායාරූපය:

ජනපතිවරණයේදි පොලිතීන් තහනම්

ජනාධිපතිවරණයේදී ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා කිසියම් පාර්ශ්වයක් පොලිතින් යොදාගෙන ඇති බවට අනාවරණය වුවහොත් අදාළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ඊයෙ (8) පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, පොලිස් අධිකාරී, නීතිඥ රුවන් ගුණසේකර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේ පනතේ 74 පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව සහ ජාතික පාරිසරික පනත ප්‍රකාරව නිකුත් කරන ලද 2017 සැප්තැම්බර් 1 දිනැති අංක 2034/37 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුවද මෙම නීතිමය පියවර ගැනීමට නියමිතය. මේ සම්බන්ධයෙන් සෑම පොලිස් ස්ථානයක්ම දැනුවත් කර ඇති බවත් නීතිවිරෝධී ප්‍රචාරණ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට රුපියල් මිලියන 45.8ක මුදලක් වෙන් කර ඇති බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසීය. එසේම නීතිවිරෝධී පොලිතින් ඉවත් කිරීමට කම්කරුවන් 1,045දෙනෙක් යොදා ගන්නා බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

 

මාතෘකා