ඇල්පිටිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල 11 දා රෑ 10.00ට

 ඡායාරූපය:

ඇල්පිටිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල 11 දා රෑ 10.00ට

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා රාත්‍රී 10.00 වන විට ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඊයේ (08) මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් සමඟ පැවති රැස්වීමකදී පැවසීය.

මෙම ඔක්තෝබර් 11 වැනිදා ඇල්පිටිය ප්‍රදේශීය සභාවට අදාළ මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිතය.

[තියේෂා ද සිල්වා]

 

මාතෘකා