ඩොලරය බසී රුපියල නඟී

 ඡායාරූපය:

ඩොලරය බසී රුපියල නඟී

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෛනිකව නිකුත් කරන විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඊයේ (07) වන විට ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 183.07ක් ලෙස දැක්විණි.

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ ගැනුම් මිල පෙරේදා (6) 179.40ක් ලෙසද සටහන්ව තිබිණු අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතිපතා නිකුත් කරන දත්තවලට අනුව පසුගිය සතියේ සිකුරාදා (4) දක්වා මේ වසරේ ගත වූ කාලයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය සියයට 0.6කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

එම කාලයේදී ස්ටර්ලිං පවුමට සාපේක්ෂව සියයට 3.3කින්ද යුරෝවට සාපේක්ෂව සියයට 4.8කින්ද ඉන්දීය රුපියලට සාපේක්ෂව සියයට 2.2කින්ද ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය මෙලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා